Dyżury na zasiewach

Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.04.2020 (Rozdz, 2 §5 pkt. 1 oraz §20) zawieszamy dyżury na zasiewach do dnia 19.04.2020. Rozporządzenie dostępne w pliku.

Darz Bór!