•••

Historia

Początek zorganizowanego łowiectwa na ziemiach polskich datuje się na drugą połowę XIX wieku. Przyjemność jaką daje polowanie zaczęto łączyć z obowiązkiem hodowli zwierzyny. W roku 1899 ukazał się pierwszy numer Łowca Polskiego. Po zakończeniu I Wojny Światowej w 1923 roku , w Warszawie powołano Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich , przekształcony w 1936 roku w Polski Związek Łowiecki. W związku z wybuchem II Wojny Światowej , Polski Związek Łowiecki zmuszony był do zawieszenia swej działalności. Po zakończeniu wojny związek odradza się. Wrocław staje się jednym z pierwszych miast wolnej Polski, w którym organizowano zebrania myśliwych. Pierwszy zapis, datowany na 6 sierpnia 1945 roku wymienia nazwiska myśliwych, których dziełem było zorganizowanie Stowarzyszenia Myśliwskiego im. Św.Huberta. Byli to: Jarema Wodziński, M. Kula, Jan Miśkiewicz, Krzyżanowski, Stefan Sochacki, Ostręga, Kosiński oraz Ryszard Niwiński. Rejestracja Stowarzyszenia odbyła się w dniu 6 czerwca 1947 roku w Zarządzie Miejskim we Wrocławiu. Ten właśnie dzień przyjmujemy jako datę powstania naszego Koła. Zgodnie z ówczesnym Statutem Kół ograniczającym ilość członków w jednym Kole, w roku 1949 Stowarzyszenie Łowieckie im. Św. Huberta podzielono na dwa Koła: Nr 1 i Nr 2.

Tereny łowieckie podzielono drogą losowania. Kilku członków Koła Nr 2 tj.: Ryszard Niwiński, Mieczysław Ambroży, Edward Szary oraz Marian Standenberg przeszło do koła utworzonego przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego we Wrocławiu. W tym kole już wtedy polowali między innymi Tadeusz Cichy i Mieczysław Szota. Utworzyło się trzecie koło, które przyjęło nazwę Koło Myśliwskie „Pies Psie Pole”. Ta nazwa towarzyszyła nam do roku 1953. W tym czasie prawo łowieckie regulowało rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1927 roku. Na podstawie dekretu o prawie łowieckim z dnia 29 października 1952 roku powołano Polski Związek Łowiecki i powtórnie zarejestrowano nasze Koło, tym razem nadano nazwę „Polski Związek Łowiecki Koło Nr 3”. Już wtedy Koło liczyło 32 członków. W roku 1958 podczas walnego zgromadzenia członków przywrócono dawną nazwę Koło Łowieckie „Psie Pole” , a na przełomie roku 1959/60 przyjęto nazwę Koło Łowieckie nr 3 „Jeleń”. Dopiero po wejściu w życie ustawy z dnia 17 czerwca 1959 roku, o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim od kolejnej rejestracji Koła w roku 1960 otrzymaliśmy osobowość prawną oraz nazwę obowiązującą do dziś. Kolejnymi Prezesami w Kole byli : Tadeusz Cichy, Feliks Ordon, Ryszard Niwiński, Pajsert, Aleksander Olszewski, Zapłotny, Alfons Szymański, Józef Jurdeczka, Józef Stachowiak, Kazimierz Harych, Janusz Gleba, Paweł Biliński, Zygmunt Jeleński i obecny Jacek Kukuła. Funkcję Łowczego pełnili: Konstanty Karwacki, Marian Żurakowski, Mieczysław Ambroży, Andrzej Swornowski i obecny Sebastian Księżyk. Funkcję Skarbnika pełnili: Ryszard Niwiński, Wielogórski, Józef Brodowicz, Marian Konstańczak, Jerzy Wysocki, Zygmunt Jeleński, Renata Lisek i obecny Marek Witkowski. Funkcję Sekretarza pełnili: Szymonik, Rychtarski, Teodorczuk, Ryszard Niwiński, Józef Piątek, Józef Jurdeczka, Zbigniew Rzeszutko, Ryszard Kul, Tatiana Berkowska, Paweł Ambrozik oraz obecny Bartosz Piskozub.

•••

Aktualności

Msza Św. Hubertowska

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu wraz z Kapelanem ks. Witoldem Hylą serdecznie zaprasza na Mszę Św. Hubertowską pod nazwą: „Obchody dnia św. Huberta Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu …

Pielgrzymka Myśliwych

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu wraz z Kapelanem ks. Witoldem Hylą serdecznie zaprasza wszystkich myśliwych na Ogólnopolską Pielgrzymkę Myśliwych na Jasną Górę, która odbędzie się w dniu 21.10.2023 …

Zmiana granic rewirów

UWAGA !!! Zarząd koła informuje o zmianach granic i ilości rewirów na obwodach 196 i 62. Proszę o zapoznanie przez myśliwych ze zmianami. Nowe granice obowiązują od 06.09.2020 od godz.9.00.