Wysokość składek 2024

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje, iż wysokość składki członkowskiej na rok 2024, zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Zarządu Głównego PZŁ, zostanie ustalona na Posiedzeniu NRŁ w dniu 28.12.2023r. …