Koło Łowieckie Jeleń Zapraszamy

Wszystkich członków oraz sympatyków łowiectwa witamy na stronach Koła Łowieckiego "Jeleń" Wrocław. Znajdziecie tutaj informacje dotyczące historii oraz spraw bieżących z życia naszego koła. Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia galerii zdjęć oraz do czynnego uczestnictwa w dyskusjach na forum Koła. Z łowieckim pozdrowieniem, Darz Bór

Zarząd Koła

Dzieje się Zobacz co słychać w naszym kole

Przystrzelanie broni.

Przystrzelanie broni.


Koleżanki i Koledzy! W dniu 09.05.2018 r. na strze…

ZAWODY WĘDKARSKIE

ZAWODY WĘDKARSKIE


Koleżanki i Koledzy!  Zgodnie z wieloletnią tradyc…

JUBILEUSZ NASZEGO KOŁA

JUBILEUSZ NASZEGO KOŁA


   Koleżanki i Koledzy! Zarząd Koła i…

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA


Koleżanki i Koledzy! Zachęcam do zapoznania się z …

Historia poznaj naszą opowieść

Początek zorganizowanego łowiectwa na ziemiach polskich datuje się na drugą połowę XIX wieku. Przyjemność jaką daje polowanie zaczęto łączyć z obowiązkiem , tj. hodowlą zwierzyny. W roku 1899 ukazał się pierwszy numer Łowca Polskiego.
Po zakończeniu I Wojny Światowej w 1923 roku , w Warszawie powołano Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich , przekształcony w 1936 roku w Polski Związek Łowiecki. W związku z wybuchem II Wojny Światowej , Polski Związek Łowiecki zmuszony był do zawieszenia swej działalności. Po zakończeniu wojny związek odradza się . Wrocław był jednym z pierwszych miast wolnej Polski , w którym organizowano zebrania myśliwych. Pierwszy zapis , datowany na 6 sierpnia 1945 roku wymienia nazwiska myśliwych , których dziełem było zorganizowanie Stowarzyszenia Myśliwskiego im. Św. Huberta. Byli to : Jarema Wodziński , M. Kula , Jan Miśkiewicz , Krzyżanowski , Stefan Sochacki , Ostręga , Kosiński i Ryszard Niwiński. Rejestracja Stowarzyszenia odbyła się w dniu 6 czerwca 1947 roku w Zarządzie Miejskim we Wrocławiu. Ten właśnie dzień przyjmujemy jako datę powstania naszego Koła. Zgodnie z ówczesnym Statutem Kół ograniczającym ilość członków w jednym Kole , w roku 1949 Stowarzyszenia Łowieckie im. Św. Huberta podzielono na dwa koła – Nr 1 i Nr 2. Tereny łowieckie podzielono drogą losowania. Kilku członków Koła Nr 2 tj. : Ryszard Niwiński , Mieczysław Ambroży , Edward Szary oraz Marian Standenberg przeszło do koła utworzonego przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego we Wrocławiu. W tym kole już wtedy polowali między innymi Tadeusz Cichy i Mieczysław Szota. Utworzyło się trzecie koło , które przyjęło nazwę Koło Myśliwskie „ Pies Psie Pole". Z tą nazwą przetrwaliśmy do roku 1953 . W tym czasie prawo łowieckie regulowało rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1927 roku. Na podstawie dekretu o prawie łowieckim z dnia 29 października 1952 roku powołano Polski Związek Łowiecki i powtórnie zarejestrowano nasze Koło , tym razem nadano nazwę „Polski Związek Łowiecki Koło Nr 3” . Koło liczyło już wtedy 32 członków. W roku 1958 podczas walnego zgromadzenia członków przywrócono dawną nazwę Koło Łowieckie „ Psie Pole” , a na przełomie roku 1959/60 przyjęto nazwę Koło Łowieckie nr 3 „Jeleń”. Dopiero po wejściu w życie ustawy z dnia 17 czerwca 1959 roku , o hodowli , ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim od kolejnej rejestracji Koła w roku 1960 otrzymaliśmy osobowość prawną oraz nazwę obowiązującą do dziś. Kolejnymi Prezesami w Kole byli : Tadeusz Cichy , Feliks Ordon , Ryszard Niwiński , Pajsert , Aleksander Olszewski , Zapłotny , Alfons Szymański , Józef Jurdeczka , Józef Stachowiak , Kazimierz Harych, Janusz Gleba, Paweł Biliński, Zygmunt Jeleński i obecny Jacek Kukuła. Łowczymi :Konstanty Karwacki , Marian Żurakowski , Mieczysław Ambroży, Andrzej Swornowski i obecny Sebastian Księżyk Skarbnikami : Ryszard Niwiński , Wielogórski , Józef Brodowicz , Marian Konstańczak , Jerzy Wysocki, Zygmunt Jeleński, Renata Lisek i obecny Marek Witkowski. Sekretarzami: Szymonik , Rychtarski , Teodorczuk , Ryszard Niwiński , Józef Piątek , Józef Jurdeczka , Zbigniew Rzeszutko , Ryszard Kul, Bartosz Piskozub, Tatiana Berkowska, Paweł Ambrozik oraz obecny Bartosz Piskozub.

Obwody łowieckie Koło Łowieckie „Jeleń” Wrocław dzierżawi następujące obwody

Obwód nr 62 zaliczany jest jako obwód polny o powierzchni 5880 ha z zalesieniem 18,47%.

Gospodarzem na tym obwodzie jest kolega Łukasz Jakubik.
Mapa obwodu KŁ Jeleń - 00002

Summer Grill

Pobierz

Akty prawne musisz je znać

      Okresy polowań na zwierzynę łowną
  • Okresy polowań na zwierzęta łowne pobierz

Kontakt Zapraszamy

 

Formularz kontaktowy

AdresKOŁO ŁOWIECKIE "JELEŃ" ul. Krucza 85/9, 53-405 Wrocław NIP 894-24-30-696 KONTO 38 1090 2402 0000 0006 1000 7885

Zarząd Koła

Prezes: Jacek Kukuła, email: jacek_kukula@wp.pl Wice-Prezes: Jan Gleba, email: jangle@interia.pl Łowczy: Sebastian Księżyk, email: 3006hunter@op.pl Skarbnik: Marek Witkowski, email: m.witkowski62@wp.pl Sekretarz: Bartosz Piskozub, email: bpexpert@interia.pl

Znajdziesz Nas