•••

Historia

Początek zorganizowanego łowiectwa na ziemiach polskich datuje się na drugą połowę XIX wieku. Przyjemność jaką daje polowanie zaczęto łączyć z obowiązkiem hodowli zwierzyny. W roku 1899 ukazał się pierwszy numer Łowca Polskiego. Po zakończeniu I Wojny Światowej w 1923 roku , w Warszawie powołano Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich , przekształcony w 1936 roku w Polski Związek Łowiecki. W związku z wybuchem II Wojny Światowej , Polski Związek Łowiecki zmuszony był do zawieszenia swej działalności. Po zakończeniu wojny związek odradza się. Wrocław staje się jednym z pierwszych miast wolnej Polski, w którym organizowano zebrania myśliwych. Pierwszy zapis, datowany na 6 sierpnia 1945 roku wymienia nazwiska myśliwych, których dziełem było zorganizowanie Stowarzyszenia Myśliwskiego im. Św.Huberta. Byli to: Jarema Wodziński, M. Kula, Jan Miśkiewicz, Krzyżanowski, Stefan Sochacki, Ostręga, Kosiński oraz Ryszard Niwiński. Rejestracja Stowarzyszenia odbyła się w dniu 6 czerwca 1947 roku w Zarządzie Miejskim we Wrocławiu. Ten właśnie dzień przyjmujemy jako datę powstania naszego Koła. Zgodnie z ówczesnym Statutem Kół ograniczającym ilość członków w jednym Kole, w roku 1949 Stowarzyszenie Łowieckie im. Św. Huberta podzielono na dwa Koła: Nr 1 i Nr 2.

Tereny łowieckie podzielono drogą losowania. Kilku członków Koła Nr 2 tj.: Ryszard Niwiński, Mieczysław Ambroży, Edward Szary oraz Marian Standenberg przeszło do koła utworzonego przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego we Wrocławiu. W tym kole już wtedy polowali między innymi Tadeusz Cichy i Mieczysław Szota. Utworzyło się trzecie koło, które przyjęło nazwę Koło Myśliwskie „Pies Psie Pole”. Ta nazwa towarzyszyła nam do roku 1953. W tym czasie prawo łowieckie regulowało rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1927 roku. Na podstawie dekretu o prawie łowieckim z dnia 29 października 1952 roku powołano Polski Związek Łowiecki i powtórnie zarejestrowano nasze Koło, tym razem nadano nazwę „Polski Związek Łowiecki Koło Nr 3”. Już wtedy Koło liczyło 32 członków. W roku 1958 podczas walnego zgromadzenia członków przywrócono dawną nazwę Koło Łowieckie „Psie Pole” , a na przełomie roku 1959/60 przyjęto nazwę Koło Łowieckie nr 3 „Jeleń”. Dopiero po wejściu w życie ustawy z dnia 17 czerwca 1959 roku, o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim od kolejnej rejestracji Koła w roku 1960 otrzymaliśmy osobowość prawną oraz nazwę obowiązującą do dziś. Kolejnymi Prezesami w Kole byli : Tadeusz Cichy, Feliks Ordon, Ryszard Niwiński, Pajsert, Aleksander Olszewski, Zapłotny, Alfons Szymański, Józef Jurdeczka, Józef Stachowiak, Kazimierz Harych, Janusz Gleba, Paweł Biliński, Zygmunt Jeleński i obecny Jacek Kukuła. Funkcję Łowczego pełnili: Konstanty Karwacki, Marian Żurakowski, Mieczysław Ambroży, Andrzej Swornowski i obecny Sebastian Księżyk. Funkcję Skarbnika pełnili: Ryszard Niwiński, Wielogórski, Józef Brodowicz, Marian Konstańczak, Jerzy Wysocki, Zygmunt Jeleński, Renata Lisek i obecny Marek Witkowski. Funkcję Sekretarza pełnili: Szymonik, Rychtarski, Teodorczuk, Ryszard Niwiński, Józef Piątek, Józef Jurdeczka, Zbigniew Rzeszutko, Ryszard Kul, Tatiana Berkowska, Paweł Ambrozik oraz obecny Bartosz Piskozub.

•••

Aktualności

Przegląd i przystrzelanie broni

Koleżanki i Koledzy, w piątek 17-tego maja na strzelnicy Z.O Wrocław w godzinach 9:00 – 12:00 odbędzie się przegląd i przystrzelanie broni dla Członków naszego Koła.

Szkolenie weterynaryjne

Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu zawiadamia, iż w dniach  16-17 marzec oraz 06-07 kwiecień odbędzie się   2-dniowe szkolenie  z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z …