Koło Łowieckie Jeleń Zapraszamy

Wszystkich członków oraz sympatyków łowiectwa witamy na stronach Koła Łowieckiego "Jeleń" Wrocław. Znajdziecie tutaj informacje dotyczące historii oraz spraw bieżących z życia naszego koła. Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia galerii zdjęć oraz do czynnego uczestnictwa w dyskusjach na forum Koła. Z łowieckim pozdrowieniem, Darz Bór

Zarząd Koła

Dzieje się Zobacz co słychać w naszym kole

Kalendarz polowań zbiorowych

Kalendarz polowań zbiorowych


Koleżanki i Koledzy! W załączeniu Kalendarz Polowa…

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii


Witam! W załączeniu Wytyczne Głównego Lekarza Wete…

Mundury dla członków Koła

Mundury dla członków Koła


Koleżanki i Koledzy! Podaję adres i telefon zakład…

Termin ocen parostków saren rogaczy

Termin ocen parostków saren rogaczy


Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu przypomina,  że z…

Historia poznaj naszą opowieść

Początek zorganizowanego łowiectwa na ziemiach polskich datuje się na drugą połowę XIX wieku. Przyjemność jaką daje polowanie zaczęto łączyć z obowiązkiem , tj. hodowlą zwierzyny. W roku 1899 ukazał się pierwszy numer Łowca Polskiego.
Po zakończeniu I Wojny Światowej w 1923 roku , w Warszawie powołano Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich , przekształcony w 1936 roku w Polski Związek Łowiecki. W związku z wybuchem II Wojny Światowej , Polski Związek Łowiecki zmuszony był do zawieszenia swej działalności. Po zakończeniu wojny związek odradza się . Wrocław był jednym z pierwszych miast wolnej Polski , w którym organizowano zebrania myśliwych. Pierwszy zapis , datowany na 6 sierpnia 1945 roku wymienia nazwiska myśliwych , których dziełem było zorganizowanie Stowarzyszenia Myśliwskiego im. Św. Huberta. Byli to : Jarema Wodziński , M. Kula , Jan Miśkiewicz , Krzyżanowski , Stefan Sochacki , Ostręga , Kosiński i Ryszard Niwiński. Rejestracja Stowarzyszenia odbyła się w dniu 6 czerwca 1947 roku w Zarządzie Miejskim we Wrocławiu. Ten właśnie dzień przyjmujemy jako datę powstania naszego Koła. Zgodnie z ówczesnym Statutem Kół ograniczającym ilość członków w jednym Kole , w roku 1949 Stowarzyszenia Łowieckie im. Św. Huberta podzielono na dwa koła – Nr 1 i Nr 2. Tereny łowieckie podzielono drogą losowania. Kilku członków Koła Nr 2 tj. : Ryszard Niwiński , Mieczysław Ambroży , Edward Szary oraz Marian Standenberg przeszło do koła utworzonego przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego we Wrocławiu. W tym kole już wtedy polowali między innymi Tadeusz Cichy i Mieczysław Szota. Utworzyło się trzecie koło , które przyjęło nazwę Koło Myśliwskie „ Pies Psie Pole". Z tą nazwą przetrwaliśmy do roku 1953 . W tym czasie prawo łowieckie regulowało rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1927 roku. Na podstawie dekretu o prawie łowieckim z dnia 29 października 1952 roku powołano Polski Związek Łowiecki i powtórnie zarejestrowano nasze Koło , tym razem nadano nazwę „Polski Związek Łowiecki Koło Nr 3” . Koło liczyło już wtedy 32 członków. W roku 1958 podczas walnego zgromadzenia członków przywrócono dawną nazwę Koło Łowieckie „ Psie Pole” , a na przełomie roku 1959/60 przyjęto nazwę Koło Łowieckie nr 3 „Jeleń”. Dopiero po wejściu w życie ustawy z dnia 17 czerwca 1959 roku , o hodowli , ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim od kolejnej rejestracji Koła w roku 1960 otrzymaliśmy osobowość prawną oraz nazwę obowiązującą do dziś. Kolejnymi Prezesami w Kole byli : Tadeusz Cichy , Feliks Ordon , Ryszard Niwiński , Pajsert , Aleksander Olszewski , Zapłotny , Alfons Szymański , Józef Jurdeczka , Józef Stachowiak , Kazimierz Harych, Janusz Gleba, Paweł Biliński, Zygmunt Jeleński i obecny Jacek Kukuła. Łowczymi :Konstanty Karwacki , Marian Żurakowski , Mieczysław Ambroży, Andrzej Swornowski i obecny Sebastian Księżyk Skarbnikami : Ryszard Niwiński , Wielogórski , Józef Brodowicz , Marian Konstańczak , Jerzy Wysocki, Zygmunt Jeleński, Renata Lisek i obecny Marek Witkowski. Sekretarzami: Szymonik , Rychtarski , Teodorczuk , Ryszard Niwiński , Józef Piątek , Józef Jurdeczka , Zbigniew Rzeszutko , Ryszard Kul, Bartosz Piskozub, Tatiana Berkowska, Paweł Ambrozik oraz obecny Bartosz Piskozub.

Obwody łowieckie Koło Łowieckie „Jeleń” Wrocław dzierżawi następujące obwody

Obwód nr 62 zaliczany jest jako obwód polny o powierzchni 5880 ha z zalesieniem 18,47%.

Gospodarzem na tym obwodzie jest kolega Łukasz Jakubik.
Mapa obwodu KŁ Jeleń - 00002

Summer Grill

Pobierz

Akty prawne musisz je znać

      Okresy polowań na zwierzynę łowną
  • Okresy polowań na zwierzęta łowne pobierz

Kontakt Zapraszamy

Formularz kontaktowy

AdresKOŁO ŁOWIECKIE "JELEŃ" ul. Krucza 85/9, 53-405 Wrocław NIP 894-24-30-696 KONTO 38 1090 2402 0000 0006 1000 7885

Zarząd Koła

Prezes: Jacek Kukuła, email: jacek_kukula@wp.pl Wice-Prezes: Jan Gleba, email: jangle@interia.pl Łowczy: Sebastian Księżyk, email: 3006hunter@op.pl Skarbnik: Marek Witkowski, email: m.witkowski62@wp.pl Sekretarz: Bartosz Piskozub, email: bpexpert@interia.pl

Znajdziesz Nas